- HAVANA nhận nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải cũ và mới.

- Cung cấp bùn vi sinh chất lượng cao.